News Ticker
 • 2020

  Pulelulu 31 Ma’asi 2021

  Ko e Kolosi ‘o Kalaisi′ Fakafe’iloaki fiefia atu ‘i he uike fakakoloa ko ‘eni′ ‘i he Huafa hotau ‘Eiki ko Sisu Kalaisi.′ Pea tuku mu’a keu lave atu he ‘aho ni ‘i he mahu’inga kiate [...]
 • 2020

  Tusite 30 Ma’asi 2021

  Ko ho Mahu’inga ki he ‘Otua′ ‘Efesō 1:7 – “‘a ia, ‘i he‘etau ‘iate ia, ‘oku tau ma‘u ni ‘a e huhu‘i, ko e me‘a ‘i hono ta‘ata‘a, ko e fakamolemole ‘o ‘etau ngaahi angahala, [...]
 • 2020

  Monite 29 Ma’asi 2021

  Malu’i Fakafou he Ta’ata’a ‘o Sisu′ ‘Ekisoto 12:13 – “Pea ko e toto ko e faka‘ilonga ma‘amoutolu ‘i he ngaahi fale ‘oku mou ‘i ai; pea ka u ka mamata ki he toto te u [...]
 • 2020

  Sāpate 28 Ma’asi 2021

  Ko e ‘Aho ‘o e Ngaahi Faingamālie! ‘Efesō 5:16 – “mo mou lamalama ke ngāue‘aki ‘a e faingamālie, koe‘uhi ‘oku kovi ‘a e ngaahi ‘aho.” Ko e mo’ui′ ko ha ngaahi ‘aho ‘oku fonu ai [...]
 • 2020

  Tokonaki 27 Ma’asi 2021

  Ko e ‘Aho Lelei ‘Eni! Saame 92:1-2 – “1Ko e me‘a lelei ke fakafeta‘i kia Sihova, Pea ke hiva saame, ‘Elioni, ki ho huafa: 2Ke fakahā pongipongi ho‘o ‘ofa, Mo ho‘o lototō ‘i he pō [...]
error: Content is protected !!