About Us

Koe kaveinga ‘ae peesi ko ‘eni, ko ‘ene feinga kene hanga faka mahino kihe kakai ‘ae ngaahi me’a ‘oe kuonga faka’osi ‘o faka tatau kihe folofola. Mo toe faka mahino foki ‘ae ngaahi me’a ‘oku lolotonga hoko i hotau kuonga ‘o fakatatau kihe lau ‘ae folofola’. Ko hono mo’oni ko ‘etau fononga ‘eni ‘ihe kuonga faka’osi pea ‘oku mahuinga kihe tokotaha kotoa pe kenau ma teuteu. He ‘oku talamai he folofola ke tau le’o mo lotu. Fakatauange ‘e ‘aonga ‘ae ngaahi ako ko ‘eni kiate koe…

error: Content is protected !!